Základní informace

Projekt NOVÉ JAVOŘÍČKO

Samotná proměna spočívá v kompletní
rekonstrukci objektu někdejší školy a urbanizaci
přilehlé lokality. Škola patří mezi významné
místní stavby, neboť v dnešním Javoříčku již
najdeme pouze dvě stavby z původní zástavby
obce. Zbytek domů byl zničen 5. května 1945,
kdy oddíl SS vpadl do obce, domy vypálil
a bezmála čtyři desítky obyvatel povraždil.
Po 2. světové válce sloužila nemovitost i nadále
potřebám obce a v 80. letech 20. století zde
byla umístěna muzejní expozice připomínající
válečnou tragédii. Po roce 1990 přestala být
budova udržována, měnila majitele a pustla.
Situace se změnila až v roce 2010, kdy budovou
získalo do svého vlastnictví sdružení Nové
Javoříčko, které odstartovalo rozsáhlou
rekonstrukci. Hlavním cílem bylo vybudovat
odpovídající kulturně-informační zázemí.
Javoříčko a okolí patří mezi významné turistické
cíle Olomouckého kraje, kdy zdejší pietní areál,
jeskyně a nedaleký hrad Bouzov v posledních
letech vytvořily trojici atraktivních turistických
míst. Rekonstrukce bývalé školy a jejího okolí
byla zahájena se záměrem vybudování expozice
o historii obce, amfiteátru pro pořádání
kulturních akcí, dětského hřiště a odpovídajícího
místa pro občerstvení s odpočinkovou
zahradou. Návštěvníci expozice zde budou
mít možnost zhlédnout dokumentární film
o javoříčské tragédii. Amfiteátr, který volně
navazuje na okrasnou zahradu u školy,
nabídne zázemí pro pořádání hudebních
a divadelních produkcí. Plánujeme rovněž
pořádání regionálních farmářských trhů nebo
sportovních akcí.

 

 

Samotný projekt spočívá v kompletní rekonstrukci objektu někdejší školy a urbanizaci přilehlé lokality. Škola patří mezi významné místní stavby, neboť v dnešním Javoříčku již najdeme pouze dvě stavby z původní zástavby obce. Zbytek domů byl zničen 5. května 1945,kdy oddíl SS vpadl do obce, domy vypálila bezmála čtyři desítky obyvatel povraždil. Po 2. světové válce sloužila nemovitost i nadále potřebám obce a v 80. letech 20. století zde byla umístěna muzejní expozice připomínající válečnou tragédii. Po roce 1990 přestala být budova udržována, měnila majitele a pustla.

Situace se změnila až v roce 2010, kdy budovu získalo do svého vlastnictví sdružení Nové Javoříčko, které odstartovalo rozsáhlou rekonstrukci. Hlavním cílem bylo vybudovat odpovídající kulturně-informační zázemí. Javoříčko a okolí patří mezi významné turistickécíle Olomouckého kraje, kdy zdejší pietní areál, jeskyně a nedaleký hrad Bouzov v posledních letech vytvořily trojici atraktivních turistických míst. Rekonstrukce bývalé školy a jejího okolíbyla zahájena se záměrem vybudování expoziceo historii obce, amfiteátru pro pořádání kulturních akcí, dětského hřiště a odpovídajícího místa pro občerstvení s odpočinkovou zahradou. Návštěvníci expozice zde budou mít možnost zhlédnout dokumentární film o javoříčské tragédii. Amfiteátr, který volněnavazuje na okrasnou zahradu u školy,nabídne zázemí pro pořádání hudebních a divadelních produkcí. Plánujeme rovněž pořádání regionálních farmářských trhů nebo sportovních akcí. Cílem spolku Nové Javoříčko je poskytnout v lokalitě Javoříčko a okolí nabídku co možná nejširšího spektra zážitkových aktivit.

 

 

Průběžná realizace dílčích projektů EXPOZICE-ZAHRADA-BISTRO-PARK

 

 

logo centrum

Centrum škola

 

› 2010 Oprava střechy,očištění fasády,úklid

› 2011 Výměna střešních krovů, výměna střešní krytiny, výměna oken, nátěr fasády

› 2013 Zpracování nové projektové dokumentace pro výběrové řízení

v rámci ROP Střední Morava

› 2014 Realizováno nové VŘ, vítěž firma EKOTEMPO s.r.o.

Zahájení kompletní rekonstrukce vnitřních prostor nemovitosti (březen)

Poklepání základního kamene 26.4. za účasti vážených hostů

Úspěšná kolaudace (listopad)

› 2015 Budování expozice

26.4.2015 Slavnostní otevření expozice za účasti premiéra Bohuslava Sobotky a jiných vážených hostů


logo centrum

Zahrada

 

 

› 2010 Hrubé odplevelení zahrady

› 2011 Drobné urbanistické práce

› 2012 Urbanistické a zemní práce

Vybudování chodníků a podezdívky lemující celou zahradu.

› 2013 Vybudování okrasné zahrady s jezírkem


logo centrum

Park

 

 

› 2010 Zadání studie na urbanizaci přilehlých pozemků

› 2011 Urbanistické práce

› 2012 Urbanistické práce, vyrovnání terénu

› 2013 Příprava terénu pro dětské hřiště, výstavba dětského hřiště (z 80% akce hotová)

› 2014 Zahájení výstavby podia a parketu, dokončení dětského hřiště, v listopadu dílo dokončeno

 


logo food

Bistro

 

 

› 2010 Úklid

2011 Příprava projektu na vybudování nového BISTRA

2012 Rekonstrukce a vybavení nového BISTRA

Zhotovení venkovního posezení a altánu s udírnou

Pronájem prostor k provozu rychlého občerstvení

› 2013 Provoz bistra v režii sdružení - vyřízení živnosteného povolení

Doděláno obložení pod výdejními okny, pořízení turistické mapy

› 2014 Pronájem bistra

› 2015 Pronájem bistra

Kam dál?

zahrada →  |   park →  |   občerstvení →