Muzeum

Expozice Javoříčko

Zdejší expozice našla svůj domov v historické javoříčské škole, která jako jedna z mála budov přečkala vypálení obce nacisty v květnu 1945. Škola sloužila svému původnímu účelu s přestávkami od 70. let 19. století, přes tragická válečná léta až do 80. let 20. století, kdy zde vznikla první expozice věnovaná válečným událostem. Ta byla po roce 1989 zrušena, objekt následně střídal majitele a chátral, a to až do roku 2010, kdy školu získává do majetku spolek Nové Javoříčko. Budova prochází rozsáhlou rekonstrukcí za podpory dotačních prostředků z evropských i národních zdrojů a v květnu 2015, sedmdesát let po tragédii, otevírá své brány veřejnosti a stává se z ní opět společenské a kulturní centrum regionu s expozicí připomínající javoříčské události.

Vedle expozice mají návštěvníci možnost zhlédnout dokumentární film Javoříčko promítaný v kinosále nebo tematické výstavy umístěné ve výstavních prostorách školy.

Expozice je otevřena během víkendů v měsících červen a září. V červenci a srpnu pak každý den mimo pondělky. Individuální prohlídky je možné domluvit po předchozí domluvě.

Více na www.expozicejavoricko.cz

Expozice