Javoříčko

Javoříčko - historie

Javoříčko je část obce Luká na Litovelsku, poblíž Bouzova, asi 30 km od Olomouce. První písemná zmínka o Javoříčku pochází z roku 1348. V průběhu své existence obec několikrát změnila jméno, byla nazývána například Javorica, Javorov nebo Javoří (Jaworzie, Jaborzi). Nedaleko Javoříčka stával kdysi hrad Špránek, ten společně s Javoříčkem vystřídal několik majitelů. Dále pak v letech 1464–1538 patřila vesnice panství v Bílé Lhotě.

Roku 1875 zde byla založena obecná škola jak pro Javoříčko, tak pro obce Březina a Veselíčko. V roce 1938 byly objeveny krasové jeskyně. Obec se tak stala vyhledávaným turistickým místem. V roce 1945 se však tragédií z konce II. světové války zásadně změnil život a vývoj vesnice.

Současné malé osídlení je pozůstatkem velké osady, kterou 5. května 1945 srovnalo se zemí přepadové komando SS z nedalekého hradu Bouzov, na akci se podílela také jednotka Schutzpolizei z Litovle. Motiv není dodnes zcela jasný, důvodem pro vypálení obce a povraždění téměř všech mužských obyvatel mohlo být krátké bojové střetnutí s partyzánskou skupinou Jermak-Fursenko z předchozího dne a podezření, že ruští partyzáni mají právě v této obci svou základnu. Jiným důvodem mohla být pomsta za dřívější vraždu Hildy Viktorinové a jejích dětí Hannelore a Manfreda na hájovně poblíž Javoříčka. Tu dne 9. dubna 1945 spáchali dva členové partyzánské skupiny Jermak-Fursenko, kteří se domnívali, že je Hilda Viktorinová chce jako Němka zradit, ačkoli jim sama nabídla pomoc a několik měsíců je na hájovně skrývala.

Vesnice byla obklíčena v devět hodin ráno, hospodářská stavení byla vyrabována a vojáci pomocí pancéřových pěstí a fosforových granátů postupně zapálili všechny budovy kromě kapličky a školy. Přitom také popravili všechny muže starší 15 let, které dopadli. O život jich přišlo celkem 38, naživu byl ponechán pouze nejstarší obyvatel vesnice, údajně aby dosvědčil, že se jedná o pomstu za spolupráci s partyzány. Ženy a děti esesmani vyhnali směrem k Veselíčku. Kolem jedné hodiny odpoledne byla vražedná akce skončena a jednotka SS se vrátila na Bouzov. Mrtvoly zastřelených byly postupně nalézány mimo obec, pohřbeny byly až 7. května.

Od roku 1955 je zde zřízeno pietní místo Památník obětí druhé světové války připomínající tuto událost. Každý rok se pořádá pietní vzpomínka za účasti místních občanů, armády a významných hostů z veřejného života. V roce 2015 byla v místní škole otevřena stálá expozice o historii obce. V současné době má obec 17 nemovitostí a cca 40 obyvatel. Společně s nedalekým hradem Bouzov patří obec mezi nejvíce navštěvované lokality v Olomouckém kraji.

Javoříčko